Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară

Apasă aici pentru detalii

O traducere maghiară din Lucian Blaga
Balázs F. Attila, unul din invitaţii de prestigiu ai Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, organizat cu ocazia comemorării a 50 de ani de la intrarea în eternitate a poetului „mut ca o lebădă”, s-a născut 15 ianuarie 1954, la Tîrgu-Mureş. A absolvit Institutul de Teologie Romano-Catolică de la Alba-Iulia şi a făcut studii de biblioteconomie la Bucureşti. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Slovacia, al celei din Ungaria şi membru al Ligii Scriitorilor Maghiari din Ardeal, autor de cărţi de poezie în limba maghiară, de proză, director al revistei literare Szöros Ko din Bratislava, directorul editurii AB-ART din Bratislava şi Budaors şi vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale din Ţinutul Homorod. Din 1990 poetul trăieşte în Slovacia.

După cum mărturiseşte într-un interviu acordat poetei Angela Baciu, prestigiosul poet a debutat în anul 1969 în revista Jobarat din Bucureşti, dar, din motivele politice binecunoscute, nu a putut să debuteze în volum. Primul său volum a apărut abia în anul 1992, la Bratislava, o carte încununată cu prestigiosul Premiu “Madach”. A fost ziarist, redactor la Radio “Bratislava”, la editura “Madach” şi la diferite ziare. În 1994 a înfiinţat editura AB-ART, al cărei director este şi acum, la care a publicat traduceri din mai mulţi poeţi români de azi (Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Mircea Petean, Angela Baciu) şi alţii. Tot sub egida acestei edituri a publicat, în limba maghiară, o valoroasă antologie a poeziei româneşti contemporane.

În cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, reputatul poet, prozator şi traducător va lansa o excelentă antologie bilingvă în limbile română şi maghiară.Volumul Poezii/Versek, apărut la editura Ab-Art în 2011, e prevăzut cu o remarcabilă postfaţă semnată de Simona-Grazia Dima, intitulată Lucian Blaga sau poezia între extazul tăcerii şi ispita vremurilor.

Selecţia alcătuită de prestigiosul traducător se opreşte la poezii din volumul Poemele luminii (1919), în care “lumina precumpăneşte, dar se anunţă, discret, şi întunericul”(Simona-Grazia Dima). Volumul bilingv conţine poeme celebre, precum Către cititori (Az olvasóhoz), Tămîie şi fulgi (Tömjén és pelyhek), Eu nu strivesc corola de minuni a lumii (En nem zúzom szét a világ csodapártáját), Melancolie (Melankólia), Stelelor (Csillagok), Vei plînge mult ori vei zîmbi?(Sírni fogsz vagy mosolyogni?) şi multe altele. Întrucît eleganta antologie alcătuită de Balázs F. Attila e prevăzută şi cu excelente ilustraţii, sîntem convinşi că volumul va deveni în curînd o raritate bibliofilă. Admirabila versiune a distinsului poet şi traducător Balázs F. Attila, lansată la această a XXI-a ediţie a festivalului, este o veritabilă sărbătoare a spiritului, a poeziei adevărate. Poetul şi traducătorul Balázs F. Attila merită toate felicitările şi recunoştinţa noastră.

Ion CRISTOFOR (publicat în Făclia, Artă-cultură Joi, 12 Mai 2011)


Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară