Pagina 1  2  »  

000 Eonul Blaga. Întaiul veac

Volum editat cu prilejul centenarului naşterii lui Lucian Blaga. Coordonator: Mircea Borcilă. Parte dintre studiile reunite în volum se regăsesc în retrospectiva Meridian Blaga în lumină nouă. ...citește...

001 Meridian Blaga 1

Constantin NOICA: „Secolul al 19-lea este al lui Eminescu. Ni se pare potrivit să spunem că secolul 20 va fi socotit al lui Blaga (...). Nu cunoaştem, nici dincolo de graniţele culturii româneşti, un creator modern care să fie deopotrivă mare în trei ramuri de creaţie: poezie, dramă, filosofie.” ...citește...
Descarcă documentul

002 Meridian Blaga 2

Mircea ZACIU: „Venerez spiritul transilvan, ale cărui manifestări – de la Şcoala Ardeleană la Blaga – au însemnat adevăratul proces de modernizare, occidentalizare şi integrare a noastră într-o Europă a spiritului.” ...citește...
Descarcă documentul

003 Meridian Blaga 3

G. CĂLINESCU: „Lucian Blaga e cel dintâi care a încercat să ridice un sistem filosofic integral, cu ziduri, cu cupolă şi să dea acestei filosofii o aplicare a realităţii naţionale. meritul este în afară de orice discuţie. Oricât de nedumeriţi s-ar uita profesorii de filosofie universitară, adevărata gândire românească se ina...citește...
Descarcă documentul

004 Meridian Blaga 4

Ileana MĂLĂNCIOIU: „Pentru noi toţi, Blaga a însemnat primul contact cu poezia mare [...] după atâtea căutări, reîntoarcerea la poezia mare se va face prin Blaga. Poezia noastră se va revigora plecând de aici. De aceea mă bucur mult că la Cluj se face această sărbătoare la modul serios.” ...citește...
Descarcă documentul

005 Meridian Blaga 5 Filosofie

Mircea FLONTA: „Puterea de atracţie a modelului propus de opera filosofică a lui Blaga rămâne vie şi intactă până în zilele noastre. Nici prestigiul eseisticii filosofice, nici marea autoritate a şcolilor criticiste şi analitice occidentale nu au putut-o zdruncina. Aceasta este însă o temă ce merită, fără îndoială, o discuţi...citește...
Descarcă documentul

006 Meridian Blaga 5 Literatură

Mircea BORCILĂ: „Pe măsura trecerii anilor şi a succesiunii ediţiilor Festivalului, s-a putut vedea câtă dreptate şi cât temei, profund şi adevărat, a avut gândul neuitatului Liviu Petrescu! O privire retrospectivă poate cuprinde, astăzi, nu numai imaginea suitei de splendide dezbateri şi a salbelor de recitaluri, ci şi pe cea a ...citește...
Descarcă documentul

007 Meridian Blaga 6 Filosofie

Eugeniu COŞERIU: "În fond, la Blaga e vorba de poziţia omului în univers. Aceasta e problema centrală a lui Blaga. Toată filosofia lui Blaga nu este decât o variantă foarte bine caracterizată a filosofiei dintotdeauna, a filosofiei antropologice, care încearcă tocmai această determinare a esenţei omului." ...citește...
Descarcă documentul

008 Meridian Blaga 6 Literatură

Doina MODOLA: „Opera dramatică blagiană a produs, într-adevăr, o neaşteptată ruptură în fluxul tradiţiei româneşti a genului, prin modificarea radicală a materiei dramaturgice şi a structurii discursive, a tipului de situaţii, a evoluţiei intrigii şi punerii în conflict, prin modalităţi şi procedee specifice, creând un univer...citește...
Descarcă documentul

009 Meridian Blaga 7 Filosofie

Gerd-Klaus KALTENBRUNNER: „Lucian Blaga a creat, inspirat de spiritul german, o operă în întregime originală din peisajul, mitul şi istoria timpurie a României: ca liric, dramaturg, eseist, analist al sufletului, filosof al culturii, antropolog, ca unul care a descifrat tradiţiile religioase străvechi. Din însuşirea elementului străin ...citește...

Pagina 1  2  »